• brak obrazka
  Dokumentacja Projektowa przebudowy drogi gminnej - Ujazdów - St. Majdan- Konstantynówka odc. St. Majdan - Konstantynówka.
  Inwestor : Gmina Hańsk
 • brak obrazka
  Nadzór Inwestorski nad zadaniem: "Usuwanie skutków powodzi - remont mostu w Siedliszczu wraz z dojazdami".
  Inwestor : Gmina Wola Uhruska
 • brak obrazka
  Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Ujazdów – Stary Majdan – Konstantynówka
  Inwestor : Gmina Hańsk
 • brak obrazka
  Dokumentacja Projektowa remontu dróg leśnych - dojazd pożarowy nr 17 Leśnictwo Brus; dojazd pożarowy nr 21, 22, 23 Leśnictwo Kołacze.
  Inwestor : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włodawa
 • brak obrazka
  Opracowanie rysunków
  Inwestor : DROGMOST LUBLELSKI Sp. z o.o.
 • brak obrazka
  Opracowanie rysunków
  Inwestor : DROGMOST LUBLELSKI Sp. z o.o.

 

      RK PROJEKT Biuro obsługi Inwestycji rozpoczęło swoją działalność w dniu 01.10.2006 roku. Powstało z połączenia wiedzy, doświadczenia i chęci współdziałania w obszarze realizacji inwestycji. 

      Przedmiotem działalności naszej firmy jest projektowanie i kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie inżynierii lądowej, budownictwa komunikacyjnego oraz sieci uzbrojenia terenu. Podejmujemy się realizacji zadań, zarówno dla jednostek administracji samorządowej, jak również dla inwestorów prywatnych.

Podpisane umowy 18-09-2010
...strona w opracowaniu!
...strona w opracowaniu!